Janecek-web-vize-1920x1080px.jpg

Moje vize

Mých pět priorit

Stojíme na křižovatce dějin. Procházíme testem naší civilizace. Máme výjimečnou a prvotní možnost dosáhnout kvalitativního skoku ve vývoji společnosti hlubokým poznáním sebe a světa. Jsem přesvědčen, že uspějeme jen tehdy, pokud do svých životů přijmeme takové hodnoty, na jejichž vrcholu stojí svoboda.

Vidím společnost, která je spravedlivá a svobodná, kde každý má naplněny základní životní potřeby, lidé jednají laskavě, odpovědně a vědomě, konstruktivně řeší problémy, jsou tvořiví a starají se o vznešený odkaz minulosti. Vidím, jak učinit z České republiky zemi, která je pro ostatní vzorem. Vidím stát, který je oporou pro své občany. Vidím zemi, kde mají lidé vztah k přírodě, chrání ji a pečují o ni. Vidím také společnost, která na nikoho nezapomíná a dokáže pomoci nejslabším. Vnímám, že existuje mnohem více toho, co nás spojuje než rozděluje. Naše země bude plná radosti, pokud lidé převezmou odpovědnost za své životy.

Země pro 21. století

Pro Českou republiku 21. století mám jasnou vizi.

Vidím ji jako moderní evropskou zemi, jako vzor pro celý svět. Vidím ji také jako místo pro setkávání, jako zdroj inspirace a prostor pro globální spolupráci, ať už v oblasti vzdělávání, inovací, vědy a výzkumu či ochrany přírody a péče o Zemi. My Češi jsme kreativní a šikovní. Naši lidé mohou dokázat velké věci, pokud se k nim odváží a získají potřebný prostor.

Vím, že jsme schopni společně nalézat vzorce dobré komunikace a poradit si v nynější složité době ekonomických a ekologických problémů, omezování svobody a rozdělené společnosti. Vzorcům a číslům se koneckonců věnuji celý život.  Posledních dvanáct  let je však mým primárním zájmem člověk, společnost a život. Vím také, že moderní zemi 21. století tvoří odvážní lidé a že se můžeme inspirovat statečnými osobnostmi v národních dějinách. Můžeme dokázat opravdu hodně.

Stojíme na prahu velkých osobních, společenských a politických změn, které jsou pro nás výzvou a zároveň příležitostí. 

Mějme odvahu, otevřeme se změnám a staňme se svobodnou, spravedlivou a vzdělanou zemí 21. století!

setkani-s-KJ-1920x1080px.png

Děti a vzdělávání

Kvalitní vzdělávání je pro udržitelnou společnost naprosto nezbytnou podmínkou. Měli bychom a musíme najít energii a odvahu hledat nové cesty jak zlepšit jeho celkovou úroveň. Důraz je třeba klást jak na trénink samostatného kritického myšlení, tak na rozvoj intuice i cítění dětí. Pro děti musí být škola mnohem víc hrou a výrazně méně povinností.

Přes čtrnáct let aktivně podporuji vědu, výzkum a vzdělání osobně i prostřednictvím svých nadací. Nadace Lilie a Karla Janečkových je spoluzakladatelem Nadačního fondu Eduzměna. Podpořil jsem jeho vznik, abych napomohl celkové změně způsobu školního vyučování. Jako matematik věnuji velkou pozornost inovacím ve výuce „královny věd“. Moje nadace podpořila Hejného metodu. Jednou z mých významných investic je hra Abaku, jež skvěle rozvíjí početní schopnosti.

Nadace Science 21, která se zabývá mimo jiné teorií myšlení, vytvořila edukativní hru Mathesso. Ta může proměnit – a já věřím, že promění – matematiku v báječně zábavnou hru a umožní vnímat její krásu již dětem předškolního věku. Hra rozvíjí logiku a kritické myšlení, a má tedy potenciál pomoci i dospělým. Přeji si to nejlepší pro všechny naše děti, proto jsem se rozhodl věnovat Mathesso všem školám v České republice.

Školní participativní rozpočtování, které používá cca 60 škol u nás a dokonce přes 121 škol na Slovensku, rozvíjí v dětech vztah ke svobodě a demokracii. Děti hlasují podle mého inovativního volebního systému D21.

Podporuji reformu vzdělávání. Udělám vše, co je v mých silách, aby už nikdy nedošlo k nesmyslnému zavírání škol či dokonce k diskriminaci některých dětí.

271793689_477000283792975_5511621523498879210_n.jpeg

Svobodná společnost

Svoboda stojí na vrcholu lidských hodnot a je nezbytným klíčem k rozvoji společnosti a civilizace.

Poslední roky přinesly změny, které otřásají celou společností a jež silně útočí na naši svobodu. Za koronavirové krize jsme čelili útlaku omezením volného pohybu, vypínáním ekonomiky, uzavřením škol nebo diskriminací milionů lidí, kteří odmítli očkování. Jsme stále dlouhodobě vystaveni potlačování “nežádoucích” názorů, manipulaci ze strany médií a populismu mnohých politiků a zájmových skupin.

Budu i nadále bránit svobody všech spoluobčanů bez ohledu na jejich postavení a názory. Stát nesmí vládnout formou restrikcí. Zodpovědný politik musí volat po co největší osobní odpovědnosti každého dospělého člověka. Je důležité budovat důvěru v instituce a podporovat občanskou společnost.

Stojíme na křižovatce dějin, která určí budoucí směřování naší země i celé civilizace. Čelíme novým rizikům a jsme nuceni k hlubokým změnám. Potřebujeme v sobě najít odvahu i sílu svobodně žít a naučit se akceptovat rizika spojená s životem ve svobodě. Zvládneme-li tuto výzvu a svobodu ubráníme, přejdeme na novou, zásadně lepší úroveň společenského života a jeho organizace.

Jak řekl Benjamin Franklin: „Ti, kteří by se vzdali svobody výměnou za chvilkové bezpečí, si nezaslouží ani svobodu ani bezpečí.”

Group 2173@2x.png

Spravedlivý stát

Všichni chceme vnímat, že spravedlnost je tu pro každého a nejen pro elitu. Nesmiřuji se s tím, že v naší zemi to tak není. Naši političtí představitelé dlouhodobě ignorují, tolerují nebo dokonce podporují korupci. Platí to nejen pro současnou vládu, ale i pro tu minulou, která teď křičí “chyťte zloděje".

Osobně usiluji o vymýcení korupce již dvanáct let a budu v tom pokračovat. Založil jsem Nadační fond proti korupci, diky němuž se daňovým poplatníkům podařilo ušetřit přes dvě miliardy korun.

Snažím se dlouhodobě o dosažení demokratičtějšího a efektivnějšího skupinového rozhodování. Klíčem k němu je proměna současného volebního systému metodou D21, která umožní voličům plně vyjádřit názor, přinese pozitivně laděné předvolební kampaně a pomůže najít celospolečenskou shodu. D21 je lékem, který výrazně podporuje sjednocení společnosti.

Na celospolečensky prospěšné projekty jsem už věnoval přes 777 milionů korun. Svými nadacemi jsem pomohl velkému počtu lidí v nesnázích a chci v tom i dál pokračovat. Spravedlivý stát nezapomíná na své nejslabší. Příkladem jsou matky samoživitelky, děti, senioři a opomíjené regiony. Je potřeba ochránit ty, kteří se ocitli současnou inflací a energetickou krizí v kritické situaci, a zajistit, aby pomoc nebyla zneužívána a končila tam, kde skutečně má.

Přál bych si i nadále vyhledávat nejkřiklavější případy nespravedlivostí, upozorňovat na ně a zasazovat se o nápravu. 

Neslibuji, pomáhám. A problémy řeším.

Na celospolečensky prospěšné projekty jsem věnoval již více než 777 milionů korun. Přes své nadace jsem pomohl velkému počtu lidí v nesnázi a chci v tom i nadále pokračovat. Spravedlivý stát nezapomíná na své nejslabší. Příkladem jsou matky samoživitelky, senioři a opomíjené regiony. Je potřeba přinést ochranu těm, kteří se ocitli díky současné inflaci a energetické krizi v kritické situaci a zajistit, aby pomoc nebyla zneužívána a končila tam, kde skutečně má.

Přál bych si i nadále vyhledávat nejvíce křiklavé případy nespravedlivostí, upozorňovat na ně a zasazovat se o zjednání nápravy. 

Neslibuji, pomáhám. A problémy řeším.

318208845_696276431865358_7540443625386278107_n.jpg

Zdravý a aktivní život

Všichni chceme být zdraví. Záleží nám také na zdraví našich dětí nebo blízkých. Velmi málo lidí se však věnuje sportu nebo aktivnímu pohybu. Velice málo jich také dbá na to, jak se stravují a jestli o sebe pečují  po psychické stránce. Pojďme to změnit!

Jsem velkým zastáncem aktivního a zdravého životního stylu. Podporu přirozené imunity, celoživotní fyzickou aktivitu a pohyb považuji za důležitou a potřebnou součást života každého. Musíme celkově zlepšit stav svého zdraví. Skoro tři čtvrtiny dospělých se nevěnují žádné pravidelné pohybové aktivitě. Dvě třetiny dospělých u nás trpí nadváhou, a ta je samozřejmě příčinou řady závažných onemocnění. Zhoršuje se ale i situace  dětí. Po nesmyslném uzavření škol, sportovních kroužků, dalších zájmových aktivit se a hřišť se totiž dětská obezita vyšplhala na alarmujících 16 %, zatímco před covidovou krizí to bylo 10 %. 

Každý třetí Čech měl v jejím období psychické potíže. Psychiatrům za deset let stoupl počet pacientů o 80 %. Násobně vzrostl počet dětí se závažnými psychickými problémy, nejen už ztrátou vůle, smyslu a aktivity ale i depresemi, sebepoškozováním a sebevraždami. Odborná péče o ně je nedostatečná, čekací doba na terapie či hospitalizace se protáhla na mnoho měsíců. 

Současná ekonomická krize může mít za následek další zhoršení duševního i tělesného zdraví.  Proto považuji za nezbytné toto téma nejen intenzivně komunikovat a řešit na úrovni státu, ale jít i příkladem. Fyzická aktivita má pozitivní vliv i na duševní zdraví a fyzická rovnováha je s duševní přímo spojená.

Pečovat o své tělo i ducha je projevem zodpovědnosti k sobě i ke společnosti. Jsem přesvědčený, že posilování imunity a celoživotní aktivita se musí stát přirozenou součástí života každého. Zdravý životní styl a pohyb přinese lidem i víc vyrovnanosti, radosti a štěstí.

Rovnováha těla je spojena s rovnováhou mysli. Přál bych si v tomto duchu inspirovat a motivovat své spoluobčany a zejména hledat a nacházet rovnováhu ve společnosti.

Věřím, že každý dokáže svým dílem přispět k tomu, abychom byli spokojeni a šťastni ve společném světě. 

Je důležité, abychom dokázali mít k sobě respekt, spolupracovat i pomáhat si a být k sobě co nejvíce laskaví. Záleží na každém z nás. 

KAREL - Slackline.png
Věřím, že všichni dokážeme přispět k tomu, abychom byli spokojeni a šťastni v našem společném světě.
Je důležité, abychom dokázali mít k sobě respekt, spolupracovat i pomáhat si a být k sobě co nejvíce laskaví. Záleží na každém z nás.
podpis-KJ-modra.png

Karel Janeček

Informace o cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit.