Janecek-web-vize-1920x1080px.jpg

Moje vize

Pět programových priorit

Stojíme na křižovatce dějin. Procházíme testem naší civilizace. Máme výjimečnou a prvotní možnost dosáhnout kvalitativního skoku ve vývoji naší společnosti hlubokým poznáním světa i sebe. Jsem přesvědčen, že uspějeme jen tehdy, pokud do našich životů přijmeme lidské hodnoty, na jejichž vrcholu stojí svoboda.

Vidím společnost, která je spravedlivá a svobodná, kde má každý naplněny základní životní potřeby, lidé jednají zodpovědně, uvědoměle a lidsky, konstruktivně řeší problémy, jsou kreativní a starají se o vznešený odkaz minulosti. Vidím, jak učinit z České republiky úspěšnou zemi, která je pro ostatní vzorem. Vidím stát, který je oporou pro své občany. Vidím zemi, kde mají lidé vztah k přírodě a odpovědnost ji chránit. Vidím také společnost, která na nikoho nezapomíná a dokáže těm nejslabším pomoci. Vnímám, že existuje mnohem více věcí, které nás spojují, než těch, které nás rozdělují. Naše země bude plná radosti, pokud se její lidé naučí převzít odpovědnost za své životy.

Abych mohl přispět k realizaci této vize, nabízím své služby lidem a kandiduji na prezidenta České republiky.

Země pro 21. století

Jak má vypadat naše země v 21. století? Je velice důležité, abychom se společně dokázali dívat dále než na příštích pár měsíců či jedno volební období a stanovili si dlouhodobý společný cíl: semknutou společnost ve zdravě fungující zemi. K naplnění tohoto cíle je nyní důležité se intenzivně a vytrvale věnovat například otázkám inovace, digitalizace státní správy, životního prostředí, soběstačnosti a rozvoji podnikatelského prostředí. Musíme se ale také zaměřit na odstranění veškerých byrokratických a často také politických překážek, které by nám v dosažení uvedených cílů bránily. Je důležité uvědomit si náš potenciál a společně za ním jít. 

Ve dvacátých letech dvacátého století udávalo Československo trend celému světu. Po sto letech máme příležitost navázat na tento pozitivní odkaz první republiky. Tohle jsme my”, kteří chceme žít v zemi, která je vzorem pro ostatní.

setkani-s-KJ-1920x1080px.png

Děti a vzdělávání

Jan Amos Komenský svou nadčasovou myšlenkou “Škola hrou” přesně zformuloval to, co můžeme - a rozhodně bychom měli - nyní, v 21. století, uvádět v život. Většina z nás sdílí poměrně kritický pohled na české školství, jako na podfinancované a často zastaralé. V naší zemi přitom máme celou řadu skvělých odborníků a vzdělaných lidí. Vnímám a osobně znám mnoho lidí, kteří se houževnatě snaží situaci zlepšit. A za to jim děkuji. Vzdělanost vždy byla, je a bude hlavním pilířem prosperity a udržitelnosti národa, a proto potřebujeme tomuto tématu věnovat mnohem více pozornosti a energie než doposud. Vzdělávání by mělo být celoživotním posláním. Přeji si to nejlepší vzdělání pro všechny děti, včetně těch svých. “Tohle jsme my” a každý z nás si zaslouží mít k dispozici moderní vzdělávací metody a každý z nás si díky tomu také zaslouží dělat v životě práci, která je pro něj posláním a skutečně ho naplňuje. 

Naslouchejme také hlasu dětí a mládeže. V jejich hlavách se nachází naduvěřitelný potenciál, který dostatečně nevyužíváme, především kvůli zažitému předsudku, že dospělí vědí všechno lépe. Také už nikdy nesmíme dopustit, aby se naše děti staly rukojmím absurdních restriktivních opatření. 

271793689_477000283792975_5511621523498879210_n.jpeg

Svobodná společnost

Naše svoboda je bohužel různými způsoby a opakovaně oslabována. Současná politická kultura není dobrým příkladem reprezentace morálních hodnot, které by byly pro každého občana zárukou, že svou svobodu neztratí. Hrozeb ztráty svobody je více. Ukazuje se, jak snadné je přijít o objektivní a vyvážené informace ve veřejném prostoru. Vidíme a zažíváme, jak snadné je vyvolat v lidech strach a naši společnost rozdělovat. 

Mnozí lidé podlehli “hypnóze strachem”. Vyvolaný strach o vlastní zdraví je některými zneužíván, ať už hlavně z finančních nebo mocenských důvodů. Situaci ještě zhoršuje další důvod. Někteří z těch, co nepodlehli strachu, podlehli “hypnóze dobrem”. Tito lidé, s ušlechtilým cílem ochrany lidských životů, svou aktivní činností rozdělují společnost a propagují dle mého názoru až totalitní praktiky a tedy v konečném důsledku dělají opak ochrany života.  

Historický i aktuální vývoj mnohým z nás přináší uvědomění, že pro zachování svobody je bezpodmínečně nutné, aby si její hodnotu uvědomovala většina z nás a aktivně ji vyžadovala. Člověk 21. století je člověkem odvážným, svobodným a sebevědomým, který si stojí za svým názorem. Tohle jsme my a každý z nás má právo žít ve skutečně svobodné zemi.

Group 2173@2x.png

Spravedlivý stát

Máme všichni zaručeny rovné podmínky před zákonem? Jak dosáhneme nezávislosti veřejnoprávních médií? Je naše společnost úspěšná například v boji proti korupci? 69% nás Čechů si myslí, že vláda odvádí v boji s korupcí špatnou práci. Česká republika byla v roce 2019 nejhorší ze 42 hodnocených zemí v plnění doporučení protikorupční skupiny Rady Evropy. Předchozí vláda odmítla zavést do praxe třináct ze čtrnácti těchto doporučených protikorupčních opatření.  

Spravedlivý stát je stát s minimem korupce. O její vymýcení usiluji dlouhodobě a nejinak tomu bude v budoucnu. Nade vše potřebujeme, aby se čestnost, slušnost a odvaha staly součástí myšlení každého z nás. “Tohle jsme my” a právě my určujeme, zda budeme žít ve spravedlivé zemi. 

Se spravedlivým státem jde ruku v ruce i změna volebního systému. “D21 - Janečkova metoda” je inovativní hlasovací a volební nástroj, díky kterému je skupinové rozhodování efektivnější a lze jím dosáhnout lepší společenské shody. Metoda D21 nám umožňuje vyjádřit plně svůj názor a ukazuje pestrost našich preferencí.  

Spravedlivý stát nezapomíná na své nejslabší. Postavím se za matky samoživitelky, seniory či za opomíjené regiony. 

TGM.jpg

Zdravý a aktivní život

V souvislosti s koronavirovou krizí se ukazuje, jak důležitá je podpora přirozené imunity, celoživotní fyzická aktivita a sport. Český národ je nemocný, a to se musí změnit. Více než polovina dospělých v České republice trpí nadváhou. 16% dětí je obézních, i když v roce 2016 to bylo pouze 10%. Skoro polovina dospělých se nevěnuje žádné pohybové aktivitě. Každý třetí Čech měl v období pandemie psychické potíže. Psychiatrům za deset let stoupl počet pacientů o 80%. 

Není příliš obtížné si uvědomit, jaký mají výše uvedené skutečnosti vliv na naši imunitu a schopnost lépe odolávat například aktuální pandemii. Zdraví lidí má samozřejmě zásadní vliv na kvalitu jejich životů, ale například i na ekonomiku státu. “Tohle jsme my” a každý máme možnost žít alespoň o trochu šťastnější a zdravější život a dělat pro své zdraví více než doposud. Fyzická aktivita a sport mají pozitivní efekt i na zdraví duševní. Péče o svoje tělo je projevem zodpovědnosti k sobě i ke společnosti.

vlcsnap-2022-01-15-15h27m33s798.png
Věřím, že všichni dokážeme přispět k tomu, abychom byli spokojeni a šťastni v našem společném světě.
Je důležité, abychom dokázali mít k sobě respekt, spolupracovat i pomáhat si a být k sobě co nejvíce laskaví. Záleží na každém z nás.
podpis-KJ-modra.png

Karel Janeček

kandidát na prezidenta

Jak můžete podpořit Vy mě?

Děkuji. Spolu to dokážeme!
Informace o cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit.